ešte sme tu..

Pre predajcov

Milí výrobcovia, pestovatelia – farmári,

touto formou Vás chceme poprosiť o spoluprácu na obnove tradície farmárskych trhov na Slovensku.

Veríme, že spolu s Vami dokážeme priaznivo zaujať širokú verejnosť a pestrou ponukou originálnych slovenských produktov na našich trhoch sa budeme snažiť o spokojnosť všetkých, nakupujúcich aj Vás farmárov. Možnosť byť predajcom na farmárskych trhoch máte, ak Vaše produkty tematicky zodpovedajú charakteru farmárskych trhov, majú svoju tradíciu alebo pôvod v miestnom regióne.

Ste výrobca, pestovateľ, chovateľ, vyrábate z vlastných surovín, podľa vlastných receptúr, tvoríte, pestujete, chováte na Slovensku a máte chuť byť s nami na farmárskych trhoch a predávať svoju produkciu priamo kupujúcim?

Prihláška

Ponúkame Vám predajné miesta so stánkami v niektorých slovenských mestách, kde môžete získať svoju stálu klientelu, dobré tržby aj reklamu. Pokiaľ máte vážny záujem stať sa predajcom na Farmárskych trhoch, vyplňte prosím prihlášku pre príslušné trhy na stránke www.farmarsketrhy.sk.
O tom, že bola Vaša účasť schválená Vás upovedomíme telefonicky alebo mailom, pričom si upresníme všetky potrebné náležitosti. Milí farmári, pokiaľ nebudete vybratí, neznamená to nespokojnosť s Vašimi výrobkami, pretože záleží na počte a type prihlásených farmárov, ako aj na kapacitných možnostiach trhov podľa prenajatých plôch, ktoré máme k dispozícii v danom meste. Preto si vyhradzujeme právo výberu predajcov na jednotlivých trhoch. Chceme zabezpečiť, aby trhy boli atraktívne a spĺňali najvyššiu úroveň predaja ako pre kupujúcich, tak aj pre Vás.

Skôr ako nám ponúknete svoje komodity na predaj, pozrite si prosím informácie a pokyny, trhové poriadky pre jednotlivé mestá. V prihláške nám prosím predstavte seba, Vašu firmu, Váš sortiment, všetko dôležité, čo by sme mali vedieť. Nič nepokazíte zaslaním príspevkov, fotografií, prečo sú Vaše produkty výnimočné – veď výnimočné veci sa zapisujú do povedomia.

Predajné stánky

Predajcom poskytneme pre predaj predajný stánok/miesto. Jednotlivé stánky ako organizátor Farmárskych trhov pred ich začatím rozložíme a po ich skončení zložíme a uskladníme. Samozrejme je možné po dohode využiť vlastný stánok. Na trhu Vám poskytneme miesta aj pre predajné chladiarenské vozidlá, prívesy, a pod. Celkové rozmiestenie predajcov na trhu je dané a určené našimi pracovníkmi priamo na mieste trhu.

Predajná doba

Farmárske trhy 2018 sa konajú od 6.marca a to od utorka do soboty v mestách uvedených v termínoch trhov. Predajná doba pre návštevníkov trhu je od 8:00 do 18:00 hodiny počas pracovného týždňa a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodiny. Príchod na trhy a vykladanie tovaru je možné už dve hodiny pred začatím tovaru, najneskôr je však príchod na trhy o 07:00 hodine. Prosíme predajcov, aby dodržiavali predajný čas, t.j. o 08:00 mali pripravené, aranžované produkty pre predaj a taktiež si zabezpečili pre návštevníkov dostatok produktov počas celej doby predaja.

Voda, elektrika, WC

V samotnej blízkosti trhov sú k dispozícii mobilné toalety s umývadlom a s tečúcou vodou. Na jednotlivých trhoch bude vyhradený stánok so zásobníkmi pitnej vody (teplá, studená). Elektrika bude rozvedená na trhu káblom do blízkosti stánkov - je nutné si priniesť vlastné predlžovacie káble, aby ste si mohli pripojiť Váš stánok.

Poriadok, čistota, odpad

 • Predajca je povinný predajné miesto a predajný stánok udržiavať v čistote, dobrom technickom stave.
 • Vzniknutý odpad je nutné zhromažďovať do nádob na to určených.
 • Pri predaji na trhoch sú predajcovia povinní:
  1. zabezpečovať trvalý poriadok, udržiavať čistotu stánkov, predajných miest i miest pre vykladanie tovaru a dočasných skladových priestorov,
  2. priebežne odstraňovať odpadky, obaly, kartóny z tovarov zabezpečiť si dostatok vriec, nádob na odpad
  3. predajné pulty, ktoré sú k dispozícii predajcom sú vybavené stolom s pevnou doskou, ktorú treba udržiavať v čistote počas predaja aj po jeho skončení.

Parkovanie vozidiel

Snažili sme sa o to, aby naše trhy boli pokiaľ možno v centre miest. Mestské úrady nám v rade z nich vyšli v ústrety, čo sme veľmi radi a sme im veľmi vďační. Zároveň to však prináša určité problémy, ktoré musíme všetci akceptovať. Mestské úrady si stanovili podmienky, za akých sa môžeme trhy na peších zónach poriadať v danej lokalite. Preto Vás prosíme, riaďte sa pokynmi našich zamestnancov, rešpektujte ich, oni len tlmočia slová a nariadenia mesta a ostatných inštitúcií. Zákaz parkovania v týchto mestách:

Západný okruh:

 • Šaľa - Nám.Sv.Trojice
 • Bratislava - Vrakuňa - oproti Tescu Hron, ulica Bebravská
 • Bratislava – Karlova Ves, Borská ulica
 • Bratislava - Petržalka TPD Euronics, Farského 26
 • Senec - Nám.1.Mája
 • Piešťany - OD Prior

Platba

Úhrada poplatku za predajný stánok/miesto na trhu je v hotovosti pred začatím trhu a stanovený poplatok zahŕňa:

 • cenu za miesto/predajný stánok s pultom,
 • montáž a demontáž, základné označenie stánku, predávaného sortimentu, ako si zadáte v prihláške
 • elektriku
 • uverejnenie Vašej firmy, produktu na našich stránkach - po Vašom schválení
 • pre firmy, podnikateľov je cena za 1 predajný stánok stanovená 28,00 eur/deň - bez DPH, cena za 2 stánky 36,00 eur/deň - bez DPH.
 •  ak ste malopredajca (jahody, zemiaky, čerešne a pod. a potrebujete predať prebytky zo záhrady) cena za 1 stánok 14,00 eur/deň.

Čo so sebou na trhy (pre firmy a podnikateľov):

 • fotokópie živnostenského listu alebo výpisu živnostenského registra, osvedčenie poľnohospodárskeho podnikateľa alebo iné dokumenty, ktoré je nutné mať k dispozícii
 • identifikačné údaje potrebné na označenie predajného miesta podľa všeobecne platných predpisov
 • označenia a cenovky predávaných produktov
 • náležitosti na zabezpečenie čistoty a estetiky predajného miesta
 • elektrický predlžovací kábel
 • a samozrejme dostatok Vašich skvelých produktov na predaj

 

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky a my veľmi radi zodpovieme akékoľvek Vaše dotazy.

Tešíme sa na osobné stretnutie, ochutnávku Vašich produktov, veď ich výnimočná kvalita a chuťové vlastnosti budú zárukou úspechu pre všetkých.

A to sa nám na nás páči...


Prihláška pre predajcov

Klikni SEM!


© 2013-2017 Farmárske trhy s.r.o. Všetky práva vyhradené.