ešte sme tu..

Prečo to na Slovensku ide z tuha a inde majú zelenú? Alebo krava nie je fialová a nevolá sa Milka.

Nedá nám po štvor - ročných skúsenostiach s organizovaním farmárskych trhov, trošku si rýpnuť do živého. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, stačí za Moravu, Češi sú nám najbližšie.

Pre porovnanie si skúsme "vygúgliť" - nalok.cz (nakupuj lokálne.cz) - kde je mapa fariem v ČR ( 1349 fariem ), ktoré chovajú, pestujú, vyrábajú všetko od výmyslu sveta.

Potom si skúsme Slovensko - rodinné farmy alebo predaj z dvora.

Kto si dá túto námahu rýchlo pochopí, že na Slovensku nie je niečo zdravé. Tých pár bodiek (fariem) na mape hovorí za všetko.

Potom si skúsme opäť vygúgliť "celý přehled všech farmárkych trhú v ČR" - webtržište, alebo opäť nalok-trhy a akce. Porovnajme to so Slovenskom. Tam sa nám objaví jedno veľké nič.

Rozdiel je vo filozofii, žiaľ bohu aj v politike a v politikoch. Inde vo svete už dávno pochopili, že keď sa ľudia uživia sami, nebudú záťažou pre štát, naopak, štát má z nich dane, výhody.

V ČR - a to sme nedávno boli bratia to pochopili cca pred dvanástimi rokmi a výsledkom je mapa, kde sú farmy masovo rozšírené po celej krajine.

Pokúsili sme sa zmeniť túto filozofiu aj na Slovensku, absolvovali sme množstvo rokovaní na ministerstvách, konkrétne na hospodárstve, to bolo nádejné a istý čas to vyzeralo, že to niekto pochopil. Dokonca sme dostali aj sľuby z tlačového odboru o budúcej podpore atď. Žiaľ tak, ako s predchádzajúcim ministrom vyšla naša snaha nazmar, okrem toho, že sme dostali zopár ďakovných listov za záslužnú ideu, ktorú na Slovensku robíme, "skutek utek" alebo ku konkrétnej pomoci nedošlo. Pravdu povediac, v podstate sme ani nič iného nečakali. Máme dojem, že vytvoriť koncepciu, myšlienku predaja slovenských potravín, pomôcť farmárom sa z vrchu nedá, pretože veľa ľudí si myslí, že MILKA žije v Tescu, je fialová a papá oriešky, hrozienka a lentilky, aby sme si mohli kúpiť aj študentskú pečať.

Mali by sme uverejniť tieto "ďakovné listy", je ich viac, ich zmysel je rovnaký - vláda vytvára podmienky, podporuje, vypracúvava opatrenia ...

Tu si dovolíme uverejniť aspom časť jedného z nich, ktorý hovorí za všetko. "V rámci svojej pôsobnosti má ministerstvo kompetencie propagovať slovenských výrobcov potravín a malých farmárov cez národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín - značka kvality SK. Prioritou programu je zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť konkurencieschopnosť na domácom trhu. Na účely propagácie slovenských produktov a potravín bola vypracovaná vyhláška o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa, kde sú ustanovené podmienky používania označení - slovenský poľnohospodársky produkt, slovenská potravina, regionálny produkt, regionálna potravina, farmársky produkt, farmárska potravina a ďalšie možnosti označovania... sú vypracované opatrenia na podporu malých farmárov, ktoré umožňujú začinajúcim poľnohospodárom získať finančné prostriedky na začatie podnikania. Ministerstvo má naďalej záujem podporovať a rozvíjať oblasť výroby a predaja farmárskych výrobkov konečnému spotrebiteľovi... atď. atď."

A ešte jeden malý príklad z ďakovného listu:

"Avšak musím Vás informovať, že nie je zvykom, aby som preberala záštitu nad bližšie nešpecifikovanými podujatiami paušálne, resp. nad podujatiami, ktoré sa konajú celoročne a v rôznych mestách Slovenska. Vašu požiadavku by bolo možné zvážiť a prípadne jej aj vyhovieť za predpokladu, ak by išlo o konkrétne podujatie, na ktorom budú prezentované a propagované slovenské potraviny, regionálni výrobcovia, ako aj farmárske výrobky, pričom súčasťou žiadosti... by boli aj informácie ohľadom konkrétneho termínu...

Krásne napísané, nič nehovoriace.

Dokonca sme v tejto myšlienke pokročili, začínajúci farmári môžu najnovšie požiadať o dotáciu do 50.000 eur na vznik a rozvoj svojho budúceho živobytia.

Chvályhodné, konkrétne, konštruktívne.

A teraz reálna pravda z reálneho života.

Sú na Slovensku ľudia, čo ich baví chovať, vyrábať, obrábať, atď. Dajú sa na to, vybavia si dotáciu, minú svoje úspory, začnú niečo robiť. To čo vyrobia musia niekde predať. Ak sú na dobre dostupnom mieste časť predajú z dvora. Ak sa chcú rozvíjať, musia predávať každý deň to čo vyprodukujú - krava dáva mlieko každý deň - , syry treba predať čerstvé, aj prasiatko chce papať každý deň, a keď dospeje, klobásky treba tiež niekde posunúť. Pekár musí piecť a predávať od pondelka do soboty atď. atď. atď.

A tu je chyba vo filozofii. Mohol by už niekto "tam hore" pochopiť, že každý kto zoberie dotáciu, alebo začne niečo vyrábať má hneď v ten istý deň, keď začne veľký problém - kde to predám?

Všetky tieto "akcie, opatrenia, podpory" sú Vám na nič, ak nemáte kde a komu predať svoje výrobky každý deň.

Tu Vám nepomôže ani "regionálna potravina, značka kvality SK atď. Musíte každý deň predať to čo ste vyrobili, niečo zarobiť, aby ste mohli zaplatiť ľudí, stroje, odviesť štátu čo mu treba odviesť. Je potrebné vytvoriť koncepciu a systém predaja farmárskych výrobkov v tom zmysle, aby si malí a drobní výrobcovia dokázali zrealizovať svoju produkciu sami, aby nimi vytvorený zisk ostával každodenne im a mohli tak systematicky rozširovať svoju produkciu. Ak toto niekto nepochopí, je zbytočne prijímať opatrenia, zavádzať značky a aj sa zaoberať farmármi.

Všetky tieto "opatrenia" Vás doženú totiž k nevyhnutnému - idete s prosíkom do nejakej siete, je úplne jedno ako sa volá, kde sa dozviete, že ak máte syr, môžu ho nakúpiť za cenu, ktorá Vás ožobráči (oni si musia svojich 40% prihodiť), potrebujú ho denne 500 kg, záruku min.1 mesiac. Keď im poviete, že máte len 50 kg, cenu inú, nepcháte do toho nič, aby to vydržalo 1 mesiac, dostanete pochvalu za výrobky a vyslovia Vám ľutosť, že nemôžu od Vás odoberať.

A to je tá filozofia, politika a žiaľ bohu aj reálna prax.

Lebo - čuduj sa svete - krava nie je fialová, nedáva čokoládu a nebýva v Tescu. Naše slovenské kravy treba dojiť v piatok - sviatok, syr treba predávať celý rok, ak to nedokážete, môžte ich dať na bitúnok.

Tu máme niekedy dojem, že pre niektorých ľudí je krava naozaj fialová a tie reálne slovenské vôbec nepochopili. Pritom všetko je vymyslené, odskúšané, na realizáciu ľahké, dokonca na to netreba ani euro. Je potrebné len vytvoriť a podporiť povedomie ľudí, že aj na Slovensku sa vyrábajú naše potraviny, dokonca lepšie ako tie dovezené. Zopár článkov v novinách, nejaký ten spot v správach, zopár súhlasov s poriadaním trhov a zrazu by sme nemali podiel predaja slovenských výrobkov slabých 40%, tento by sa zázračne zvýšil na 60% - 70%. Dokonca by sme mohli konštatovať, že máme zamestnaných ďalších povedzme 5000-10000 ľudí, dokonca takých, ktorí nie sú vhodní pre Porsche aleno Land Rover, lebo nemajú vzdelanie. Je to tak ľahké, až je to smiešne.

Posledný príklad. Opäť "google" - farma rodiny Nemcovy.cz - více o farme. Pán Nemec začínal v roku 1990 chovať nejaké kravičky, predávať mlieko. Dnes má moderné stajne, mliekáreň, pekáreň, bitúnok, sady, polia, svoje predajne...

Viete ako začínal? Kúpil pojazdnú predajňu a každý, každučký deň chodil so synom predávať to čo vyrobil na farmárske trhy. Potom kúpil druhú a chodil on, na druhú trhy syn. Potom tretiu, na trhy posielal zamestnanca. Atď., v prípade p.Nemca ešte raz atď. Dnes je tento pracovitý a múdry človek pojem, príklad, vzor. Dostal šancu, mal kde predávať, využil ju.

Aj my už máme na Slovensku vďaka tomu, že sa nám darí poriadať trhy pravidelne zopár menších "Nemcov". Sú to ľudia, ktorí začinali v malom a dnes už zamestnávajú ľudí, majú pekné výrobne, autá na rozvoz, zakladajú svoje predajne. Očividne rastú na farmárskych trhoch, majú kde predávať, pri ich pultoch sú rady nakupujúcich.

Máme z toho úprimnú radosť, vidíme, že naša práca má zmysel a perspektívu.

Dokonca myšlienka farmárskych trhov oslovuje čoraz viac miest, ich vedenie nám umožňuje trhy rozširovať, toto tiež nebolo pravidlom.

Len to ide po slovensky - z tuha - nie vždy máme zelenú. Prečo asi? Veď táto myšlienka nepotrebuje "dotáciu", farmári si všetko uhradia sami, len aby mali kde predávať. To - že komu - si kvalitou predávaných výrobkov zabezpečia sami.

Príďte pozrieť na trhy a uvidíte koľko ľudí tam nakupuje a odchádza spokojných.

A v tom je naša filozofia - pre nás sa krava nevolá Milka.

 

 

 

2017-02-08


© 2013-2017 Farmárske trhy s.r.o. Všetky práva vyhradené.